เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ นคป.ฉก.นย.ภต.เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ฉก.นย.ทร ณ สนามกีฬาฟุตบอล พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ โดยมี น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด).
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พัน.ปบค.๒ ฯ/นคป.ฯ ทำการฝึกทบทวนยิงปืนด้วยกระสุนจริง ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๘ พ.ย.๕๙ ณ สนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.นคป.ฯ กล่าวรายงานพิธีปลูกต้นไม้เฉลืมพระเกียรติ ของกลุ่มเยาวชนรวมใจ ฯ ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณปราการ ๑๐ โดยมี พล.ร.อ.อดิเรก ชมภูนุช จก.กพร.ทร.เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฯ ร่่วมพิธีปิดการแข่งขัน ฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด ศป.ปส.ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล พัน.ร.๙ รอ.ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ ฯ/ผบ.ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๘ นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร.จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลคัพ รวมใจเยาวชนนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/การแข่งขันฟุตบอลนาวิกโยธินคัพ กองทัพเรือ/การแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงชาติไทยโดยมี พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.เป็นประธานในพิธี
พร้อม คณะภริยา นย.(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร.
จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้ารวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงรถ-โรงปืน พัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันทื่่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นคป.ฯ ร่วมกิจกรรมมวลชนร่วมในงานอำนวยความสะดวก
แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
นคป.ฯ ให้การสนับสนุนชุดสันทนาการ, ชุดตัดผมสัญจร, เครื่องเล่น (บ้านลม), ไอศกรีม และขนมแจกเยาวชน
แก่ ฉก.นราธิวาส ๓๒ ในกิจกรรม “นาวิก นาวี สัญจร ฯ”(รายละเอียด)
เมื่อ ๓๑ พ.ค.๕๘ นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมพิธีปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ รุ่นที่ ๔ ตามโครงการเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดย มี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีปิด
(รายละเอียด)
เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๘ นคป.ฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันวอลเล่ย์บอล “รวมใจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ นคป.ฯ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.สนับสนุน ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ เยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย,โครงการแข่งขันฟุตบอล นาวิกโยธินคัพกองทัพเรือ ณ สโมสรร่มเกล้า โดย น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ /ผบ.นคป.ฉก.นย.ภต.ร่วมพิธีปิดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนากีฬาเยาวชน(แข่งขันฟุตบอล ๗ คน ค่ายจุฬาภรณ์คัพรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ณ สนามกีฬาฟุตบอล พัน.ร.๙ รอ.ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
นคป.ฯ ร่วมกิจกรรม ศปพส.ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร.ประจำปี ๒๕๕๘ โดยจัดทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอล พัน.ร.๙ รอ.ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๘ นคป.ฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสานสั มพันธ์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพประชาชน กับ แม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.่นพดล ฐิตวัฒนสกุล เป็นประธานในพิธ๊ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ กำลังพล นคป.ฯ แถวฟังสารสดุดีของ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เนื่องในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี น.อ.นพดล ฐิติวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.เป็นประธานในพิธี ณ หน้า บก.ฉก.นย.ทร.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ /ผบ.นคป.ฯ พร้อมกำลังพล พัน.ปบค.๒ ฯ แถวให้การต้อนรับ คุณ ปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมคณะภริยยา นย. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล กรม ร.๓ รอ.พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์ ณ หน้า บก.กรม ร.๓ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นคป.ฉก.นย.ภต.สนับสนุน ฉก.นย.ทร. จัดชุดนันทนาการ,ชุดตัดผมสัญจร,เครื่องเล่นบ้านลม,ตุ๊กตามาสคอต,และไอศครีม ร่วมกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ โรงเรียนบ้านปะลุกา ม.๓ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ร.ท.กิตติกานต์ นาคำภา หน.ชป.รอตันบาตู ให้้การต้อนรับนักข่าวชาวฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมชมและถ่ายทำสารคดี ภายในหมู่บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ พร้อมกำลังพลแถวให้การต้อนรับ พล.ร.ท.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทรภ ๒ ฯ ณ หน้า บก.ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการปล่อยกุ้งแซบ๊วย ในกิจกรรมคืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ จุดชมวิว พัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พล.ร.ต.ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ทร.จัดโครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พล.ร.ต.ธนกาญจน์ ใคร่ครวญ รอง ผบ.นย.(๑) เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นคป.ฯ สนับสนุนการจัดโครงการฟุตบอลนาโยธินคัพรอบชิงชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามฟุตบอล พัน.ร.๙ รอ.ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พล.ร.ต.ธนกาญจน์ ใคร่ครวญ รอง ผบ.นย.(๑) เป็นประธานในพิธี(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ นคป.ฯ จัดกำลังพลพร้อมตุ๊กตามาสคอตให้การสนับ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน โดยมีการแจกจ่ายผลอินทผาลัม น้ำ และขนมให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในห้วงเวลาที่ประชาชนใช้ยานพาหนะไปจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับการละศิลอด (เปิดปอซอ) ณ บริเวณประตูหน้าค่ายจุฬาภรณ์ (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธืวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ ม.๘ บ.ทุ่งกง ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบเครื่องเล่นเด็ก จากสถานวีวิทยุโทรทัศน์ไทยที่วีสีช่อง ๓ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.นย.ทร. ณ บริเวณลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ โดยมี นายภานุ อุทัยรัตน์ รักษาการเลขา ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีและผอ.รมน.ภาค ๔ ร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.นคป.ฉก.นย.ภต.ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๗/๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ มิ.ย.๕๗ โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธาน ณ สโมสรร่มเกล้า ( ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
ภาพรวมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๖/๕๗ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๖/๕๗ โดยมี่ น.อ.วีรชัย หลีค้า รอง(๑) ผบ.ฉก.นย .ทร.เป็นประธานในพิธีปิด ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ น.ต.อาคม วัชรกรัณฑ์ นยก.พัน.ปบค.๒ ฯ /รอง ผบ.นคป.ฉก.นย.ภต.เป็นตัวแทน ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏิบัติงานหน่วย นคป.ฉก.นย.ภต.ให้กับคณะ ผบ.หน่วยในอัตรา ฉก.นย.ทร.ปี งป.๕๘ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ร.อ.ทัศนัย ทาใจ เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ มอบข้าวสารให้โรงเรียนบ้านทรายข้าว ม.๖ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หาดบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธฺวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๕๗ นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ โรงเรียนฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละ่เอียด)
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นคป.ฉก.นย.ภต.สนับสนุน ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ โรงเรียนปาลอบาต๊ะ ต.ลูโบ๊ะสาวอ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นคป.ฉก.นย.ภต.สนับสนุน ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ ร.ร.เกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังมวลชน เพื่อก้าวข้ามไปสู่สันติสุข ณ บ้านดูกูสุเหร่า ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ นคป.ฯ สนับสนุนฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.โคกป่าคา ม.๙ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๗ นคป.ฉก.นย.ภต.สนับสนุนกิจกรรมเดินเท้าเข้าทุกชุมชน ณ โรงเรียนโคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๗ นคป.ฉก.นย.ภต. สนับสนนุน ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ วัดหิรัญวดี (วัดคลองไหล) บ.คลองไหล ม.๔ ต.ไพรวัล อ.ตากใบ จว.นราธิวาส
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๗ นคป.ฉก.นย.ภต. สนับสนุน ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าทุกชุมชน ณ บ.ปาลุกาแปเลาะ ต.ปาลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ หน่วย นคป.ฯ สนับสนุนกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจร ณ โรงเรียน บ้านบางขุนทอง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จว.นราธิวาส (รายละเอียด)