...

ประวัติ ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ

การศึกษา

>>รร.เตรียมทหาร -

>>นรร.หลักสูตร ๕ ปี ๑๔ มี.ค.๒๕๔๐

>>นายทหารใหม่ พรรค นย. รร.ศฝ.นย. ๑๓ มี.ค.๔๖

>>นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา กพร.ทร.

รายละเอียด
...

๓๑ ม.ค.๖๔

น.ท.วี่ระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ให้กับพลทหารที่จะครบกำหนดปลดประจำการใน วันที่ ๑ ก.พ.๖๔ ณ ห้องประชุม บก.พัน.ปบค.๒ ฯ

รายละเอียด
...

๑๖ ม.ค.๖๔

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ พร้อมด้วยกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

รายละเอียด
...

๑๔ ม.ค.๖๔

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ให้การต้อนรับ ผบ.ทร. เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อตรวจความพร้อมอาคารรับรองจิตอาสาฯ

รายละเอียด
...

๓ ม.ค.๖๔

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ทำพิธีบวงสรวงปืนใหญ่โบราณบริเวณ วงเวียน,หน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ

รายละเอียด
...

๑ ม.ค.๖๔

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ มอบรางวัลให้
พ.จ.อ.วงศธร กาญจนศรีเมฆ เนื่องกระทำความดีให้แก่หน่วย

รายละเอียด
...

๑ ม.ค.๖๔

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ทำพิธีบวงสรวงหน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ

รายละเอียด