...

ประวัติ ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ

การศึกษา

>>รร.เตรียมทหาร -

>>นรร.หลักสูตร ๕ ปี ๑๔ มี.ค.๒๕๔๐

>>นายทหารใหม่ พรรค นย. รร.ศฝ.นย. ๑๓ มี.ค.๔๖

>>นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา กพร.ทร.

รายละเอียด
...

๑๕ เม.ย.๖๔

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ มอบของให้ตามชุดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ฯ

รายละเอียด
...

๑๔ เม.ย.๖๔

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่ถือศิลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ณ โรงอาหาร พัน.ปบค.๒ ฯ

รายละเอียด
...

๘ เม.ย.๖๔

น.ท.วี่ระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ตรวจความพร้อมในการเตรียมฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ณ โรงรถ-โรงปืน ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ ฯ

รายละเอียด
...

๓๑ มี.ค.๖๔

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจิตอาสา ฯ

รายละเอียด
...

๓๑ ม.ค.๖๔

น.ท.วี่ระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ มอบของที่ระลึกให้กับพลทหารที่จะครบกำหนดปลดประจำการใน วันที่ ๑ ก.พ.๖๔ ณ ห้องประชุม บก.พัน.ปบค.๒ ฯ

รายละเอียด
...

๘ ม.ค.๖๔

น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ มอบรางวัลให้
พ.จ.อ.วงศธร กาญจนศรีเมฆ เนื่องกระทำความดีให้แก่หน่วย

รายละเอียด