น.ท.วีระชัย จันทร์ทศ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ทำพิธีบวงสรวงปืนใหญ่โบราณ บริเวณวงเวียน หน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ