ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ตรวจเยียมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ณ โรงรถ - โรงปืน ร้ออย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ ฯ