เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๔ ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ได้กรุณามอบทุนการศึกษาของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้แก่บุตรข้าราชการในสังกัด จำนวน ๗ ทุน ณ ห้องประชุม บก.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.