เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐ พัน.ปบค.๒ฯ/นพป.ฯ ได้จัด “กิจกรรม ฉก.นย.ทร. และชาวค่ายจุฬาภรณ์แบ่งปันน้ำใจร่วมต้านภัย (COVID – ๑๙ ) เพื่อประชาชน ได้นำสิ่งของเครื่องบริโภคและเครื่องอุปโภค เติมตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงสถานกาณ์การติดเชื้อโควิค – ๑๙ ณ จุดบริการ บริเวณหน้าประตูกองรักษาการณ์ ค่ายจุฬาภรณ์